Úvodní Obchodní podmínky Povinnosti a práva
tlacitko-predstaveni-on tlacitko-galerie-on tlacitko-aktuality-on tlacitko-vystavy-on tlacitko-top-on tlacitko-kontakt-on tlacitko-eshop-on tlacitko-press-on

Povinnosti a práva

Prodávající:

  • Je povinen vyřídit objednávku v souladu s řádem obchodu,v dohodnutém termínu namísto dodání určené kupujícím. Při převzetí zboží předat kupujícímu potřebné dokumenty (daňový doklad, záruční list).
  • Si vyhrazuje právo nedodat zboží v případě, že místem určení je místo nedosažitelné nebo nedosažitelné toliko s vynaložením mimořádného úsilí nebo jinak nevhodné.
  • Je povinen shromážděné údaje nepředávat třetím stranám nebo s nimi jakkoli nakládat jinak, než se přísluší, tedy pouze k vyřízení objednávky.
  • Je povinen vrátit kupujícímu celou částku zaplacenou za zboží rozhodne-li se kupující pro odstoupení ze smlouvy dle OZ č. 367/2000 (vrácení zboží do 14 dnů) a to do 5 dnů od zpětného obdržení zboží od kupujícího.

Kupující:

  • Má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.V tomto případě musí nepoškozené zboží v původním a nepoškozeném obalu, bez známek užívání nebo opotřebování, na vlastní náklady zaslat zpět v uvedené lhůtě 14 dnů na adresu prodávajícího, (určující je datum odeslání).Zboží musí být kompletní(včetně příslušenství,návodu a dokladu o koupi). V případě nedodržení některé z uvedených záležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
  • Je povinen řádně vyplnit závaznou objednávku, zejména adresu dodání a telefonní kontakt.
  • Se zavazuje seznámit se na internetové adrese www.karelgott.tv s konkrétními podmínkami dodávky zboží a s těmito podmínkami.
  • Zákazník je odpovědný za to, že v určeném místě doručení bude přítomna osoba, která bude oprávněna zboží dle potvrzené objednávky převzít. V případě, že k převzetí zboží je oprávněna pouze osoba, která dosáhla určitého věku nebo má splňovat jinou způsobilost, je zákazník povinen zajistit přítomnost takovéto osoby.