Úvodní Obchodní podmínky Reklamační řád
tlacitko-predstaveni-on tlacitko-galerie-on tlacitko-aktuality-on tlacitko-vystavy-on tlacitko-top-on tlacitko-kontakt-on tlacitko-eshop-on tlacitko-press-on

Reklamační řád

Tento řád vychází z platného Občanského zákoníku a je upřesněn prodávajícím. Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce. V zájmu co nejpružnějšího vyřízení Vaší reklamace v záruční době nás prosím kontaktujte na telefonní lince: 224 931 059 nebo na e-mailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , kde s Vámi dojednáme nejlepší postup pro řešení.

Reklamace

  • Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené.
  • Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, nebo e-mailem, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název zboží, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adresách prodávajícího.
  • V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14.září 2000 může kupující během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit – zboží však musí být odesláno doporučeně na adresu sídla prodejce v původním obalu, kompletní a nepoškozené. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené boží nebude prodejce přijímat. Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena finanční částka do cca 10 dnů do obdržení vráceného zboží. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Nárok na reklamaci zaniká:

  • Poškozením zboží při přepravě (řeší se s dopravcem při převzetí).
  • Porušením ochranných pečetí nálepek.
  • Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím,které je v rozporu s uživatelskou příručkou.
  • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci.
  • Zboží bylo poškozeno živly.
  • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.