Úvodní Obchodní podmínky Nákupní řád
tlacitko-predstaveni-on tlacitko-galerie-on tlacitko-aktuality-on tlacitko-vystavy-on tlacitko-top-on tlacitko-kontakt-on tlacitko-eshop-on tlacitko-press-on

Nákupní řád

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi:

Provozovatel a prodávající: Zdeněk Kohák, Chabařovická 1328, Praha 8, 182 00 IČO: 67756018 DIČ: CZ7306260434

Kupující: Zákazník, který provedl elektronickou objednávku prostřednictvím objednávkového internetového obchodu (prostřednictvím internetových webových stránek www.karelgott.tv ).

Výklad pojmů

  • Příjemcem (Kupujícím)“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž adresu je zboží na základě objednávky zasíláno. Příjemcem může být zákazník nebo jakákoliv, jím v objednávce určená, osoba.
  • "Zbožím" se rozumí věc, kterou nabízí prodávající k prodeji a dodání v nabídce zveřejňované na veřejně přístupných internetových webových stránkách www.karelgott.tv a kterou si zákazník zakoupí prostřednictvím internetové objednávky.
  • "Zasláním zboží“ se rozumí předání zboží prodávajícím k poštovní přepravě do místa doručení.
  • "Dnem zaplacení zboží" se rozumí den, kdy je cena zboží připsána na účet prodávajícího, nebo předána prodávajícímu osobně při předání zboží.
  • "Internetovou objednávkou zboží“ se rozumí vložení vybraného zboží do tzv. "nákupního košíku" nebo "vašeho košíku" kliknutím na tlačítko "přidat do košíku" a vyplnění všech požadovaných údajů ve formulářích, které se zobrazí po kliknuti na ikonu "objednat". "Kupní smlouvou" se rozumí smlouva uzavřená dle ustanovení §503 a násl. zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, mezi prodávajícím a kupujícím jejímž předmětem je koupě zboží za cenu sjednanou dle aktuálního ceníku.
  • "Potvrzení objednávky" je e-mailem zaslaná zpráva prodávajícího o tom, že objednávka kupujícího byla akceptována.
  • "Internetovou nabídkou zboží" se rozumí aktuální nabídka zboží spolu s ceníkem prezentovaná prodávajícím na internetových stránkách www.karelgott.tv.
  • "Místem doručení“ je adresa nebo místo určené zákazníkem, na kterou má prodávající zaslat zboží.
  • “Množství“ – Maximální objem jednotlivé položky (zejména CD / DVD, ostatní položky dle posouzení prodávajícího) na jednu objednávku / jednoho kupujícího / měsíc je stanoven do 3 ks.