Úvodní Aktuality BOJNICE, Slovensko - Zámek Bojnice 21.6. - 10.7.2011
tlacitko-predstaveni-on tlacitko-galerie-on tlacitko-aktuality-on tlacitko-vystavy-on tlacitko-top-on tlacitko-kontakt-on tlacitko-eshop-on tlacitko-press-on

BOJNICE, Slovensko - Zámek Bojnice 21.6. - 10.7.2011

Pozvánka na výstavuJako „ Z pohádky do pohádky“  lze říci o další výstavě obrazů Karla Gotta, kdy se z Duchcovského zámku přesune do nádherného historického zámku ve slovenských Bojnicích. Výstava začíná od 21.6.2011 a bude probíhat až do 10.7.2011. Chystáme rovněž slavnostní vernisáž, která proběhne 4.7.2011 a z níž Vám přineseme reportáž. Součástí výstavy budou nově reprodukovaná díla a chystáme také překvapení v podobě unikátně pojatých 3D a dokonce i pohybujících se reprodukcí! Pokud chystáte o letních měsících výlet na Slovensko, určitě nevynechejte tento překrásný historický skvost, kterým Bojnice zajisté jsou a kde také naleznete mnoho aktivit a zážitků pro děti!

Znak mesta BojniceVLAJKA_BOJNICEBojnice patří mezi lokality s nejstarším paleolitických osídlením na Slovensku. Podle současného stavu poznání se první lidé ve městě usadili již v říšsko-würmské době meziledové (asi před 100 000 lety) na místě dnešního zámku.

 

Bojnický zámekDějiny města jsou spojeny s Bojnickým hradem. Již v první písemné zmínce o Bojnicích, v listině Zoborského opatství z roku 1113, se zmiňuje Bojnické podhradí "de suburbanis Baimoz ...", čímž se hrad stal nejstarší historicky doloženou stavební památkou Bojnic. Opevněné hradiště stálo v roce 1113 a o kamenném hradě jsou údaje z roku 1302. Byl i střediskem náboženského života, z důvodu ustálení církevní správy se na královských hradech vytvořily hradní fary. Ve Zoborské listině z r. 1113 je již zmínka o faře, kostel se však vzpomíná až v roce 1244. V listině se uvádějí i léčivé prameny. Vojenské konflikty v 16. a 17. století přinesly Bojničanům mnoho utrpení. Hrozba tureckého nebezpečí a stavovské války vyžadovaly obehnat město hradbami kvůli jeho lepší ochraně. Opevňovací práce Bojnic začaly za Turzovců a pokračovaly za Pálfiovců, kteří namísto dřevěných palisád v roce 1663 vybudovali systém kamenné fortifikace.

Bojnický zámek (autor Josef Halamíček)V etapách ekonomické progrese se rozšiřovalo zemědělství a důležitým byl i nárůst řemeslné výroby a rozmach obchodu. K jejich oživení došlo v 17. století, kdy horní Nitrou vedla poštovní i obchodní cesta z Vídně přes Krakov až do Sedmihradska. Bojnice byly od roku 1613 až do roku 1823 jednou z poštovních stanic. Na Bojnické trhy se solí, železem a drahými kovy přicházeli obchodníci z Vídně, Moravy a Slezska. Pověstný byl i obchod se šafránem. Na žádost Pavla Pálfiho potvrdil císař Ferdinand III. Bojnicím v roce 1647 nové výsady a řády. K hlavním zdrojům města patřil výčep piva v zimních měsících. Omezilo se však užívací právo lesa.

S rozmachem ekonomiky se ve městě zorganizoval cechovní systém. První cech utvořili ševci v roce 1653. Ve městě působili i jiní řemeslníci - zedníci, ševci, krejčí, tkalci, barváři, kožešníci, bednáři a jiní. Bojnice se rozvojem řemesel zařadily k předním městečkům Nitranské župy, na čele s voleným rychtářem a 12 senátory. Při městské radě byl stálý notář. Město mělo drába, na náměstí stál pranýř, trestná lavice a městská věznice.

Bojnice zůstaly hospodářským, administrativním a vojenským centrem horní Nitry i sídlem okresu do roku 1872.

Dobová pohlendice Dobová pohlednice - Hurbanovo náměstí

V novodobých dějinách dostaly Bojnice statut města v roce 1966, k jeho postavení významného střediska Slovenska z hlediska lázeňství a cestovního ruchu přispívají nejen přírodní zajímavosti a zajímavé pamětihodnosti, ale i ZOO či množství kulturních, sportovních a turistických aktivit.

Lázně Bojnice Amazoňan Kubánský, ZOO Bojnice (autor Michal Sloviak)

Koupaliště Čajka (autor Josef Halamek)

Doporučujeme:

Město Bojnice Turistické informace ZOO Bojnice Muzeum pravěku Lázně Bojnice
mesto_bojnice_300px Horna_nitra_x70px ZOO_300px Muzeum_praveku_300px Lazne_150px

Fotogalerie:

Foto: Jiří Krušina a Valeria Zvarová